SCURT ISTORIC

Colegiul Medicilor Satu Mare este o persoană juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial. Este într-o largă accepţiune o organizaţie profesională liberală şi reuneşte peste 620 de medici.

Medicul nu este funcţionar public în timpul exercitării profesiunii medicale, prin natura umanitară şi liberală a acesteia, conform Legii nr. 95/28.04.2006, Titlul XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor.

În anul 1995 prin Legea nr. 74 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor din România s-a înfiinţat şi Colegiul Medicilor din judeţul Satu Mare, parte integrantă în mod descentralizat a Colegiului Medicilor din România, cu autonomie administrativă şi finaciară.

În anul 1997 pentru aplicarea Legii nr. 74/95 apare şi Statutul Colegiului Medicilor din România, precum şi primul Cod Deontologic.

În anul 2001 prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor din România s-a hotărât autonomizarea colegiilor judeţene şi depunerea bilanţurilor contabile anuale de către fiecare colegiu separat la nivel de judeţ.

În anul 2004 se abrogă Legea nr. 74/950 intrând în vigoare Legea nr. 306/30.06.2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din Romania. Pentru aplicarea acestei noi legi, Colegiul Medicilor din Romania, prin Decizia nr. 3 a Adunarii Generale Naţionale adoptă un nou Statut şi un nou Cod de Deontologie medicală.

În anul 2006 este abrogată Legea nr. 306/2004 prin Titlul XII al Legii nr. 95/28.04.2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În baza acestei noi legi, Statutul Colegiului Medicilor din Romania şi Codul de Deontologie medicală vor suferi modificări în vederea alinierii la Directivele Consiliului Comunitătii Europene.

Colegiul Medicilor Satu Mare crede că poate reuşi urmând trei principii: să vorbească doar când are ceva important de spus, să nu critice până nu are soluţii şi să nu propunâ decât soluţii rezultate din sfatul colectiv. Forţa Colegiului Medicilor constă în prezentarea sa în faţa societăţii ca o voce autentică, permanent validată, a tuturor membrilor săi.